Primo naujo pavyzdžio naudotojo sąsaja (atsisiųsti pdf)

Sąsajos kalbos keitimas      Adresyno naudojimas
Sąsajos elementai      Paieškos rezultatai
Paprasta paieška      Paieškos rezultatų tikslinimas
Išplėstinė paieška      Paieškos rezultatų žymėjimas
Paieška rodyklėse      Detalus įrašas
Skaitytojo sritis      Leidinio užsakymas

■ Sąsajos kalbos keitimas (How to change the language of User interface)

Naudotojo sąsajos kalba keičiama:

 1. Pasirinkite naudotojo funkcijų meniu (pav. 1, D; pav. 2, A,C,D) ekrano kairėje arba spragtelėkite toje vietoje matomą savo vardą.
   
 2. Atsidariusiame papildomame meniu pasirinkite meniu punktą:
   
  • plataus ekrano įrenginyje rinktis meniu punktą " Click to change: Lietuvių" (" Display language: English" jei rodoma angliška naudotojo sąsaja);
    
  • siauro ekrano įrenginyje (mobilūs įrenginiai) spragtelėkite meniu punktą " LIETUVIŲ" (jei sąsaja angliška - matysite " ENGLISH").
    
 3. Pasirinkite reikiamą kalbą iš kalbų sąrašo.

■ Sąsajos elementai


1 pav. Sąsaja plataus ekrano įrenginyje

Naujo pavyzdžio naudotojo sąsaja turi šiuos pagrindinius elementus:

 1. Pagrindinis meniu ekrano viršuje, centre.
 2. Paieškų istorijos, adresyno nuorodos.
 3. Naudotojo prisijungimo nuoroda.
 4. Naudotojo funkcijų meniu viršuje dešinėje.
 5. Paieškos juosta.
 6. Informaciniai blokai.


2 pav. Sąsaja siauro ekrano (mobiliąjame) įrenginyje

■ Paprasta paieška

Ieškoti Primo labai paprasta: tiesiog įveskite vieną ar kelis paieškos žodžius paieškos lauke ir spragtelėkite mygtuką „Ieškoti“ (padidinamojo stiklo paveikslėlis paieškos lauko dešinėje). Paieškai įvedus kelis žodžius, bus surasti ir pateikti rezultatai, kuriuose yra paminėti visi paieškos žodžiai. ISBN ir ISSN reikšmių paieška vykdoma įvedant jas ir su brūkšneliais, ir be jų. Jei ieškant su brūkšneliais nepavyko pasiekti pageidaujamo rezultato, pabandykite pakartoti paiešką nevesdami brūkšnelių ISSN ir ISBN reikšmėse.

Ieškoti tikslios frazės

Pageidaujant ieškoti tikslios frazės (žodžiai greta ir tokiu pat eiliškumu), paieškos žodžius rašykite kabutėse. Pavyzdžiui, norint ieškoti paslaugų vadyba kaip frazės, paieškos lauke įrašykite:


3 pav. Paprasta paieška pagal tikslią frazę

Tikslios frazės ir atskirų žodžių paieškos gali būti kombinuojamos. Pavyzdžiui: "paslaugų vadyba" marketingas atliks kombinuotą paiešką.


4 pav. Kombinuota paprasta paieška

Ieškoti pagal bet kuriuos nurodytus žodžius

Pageidaujant surasti išteklius, kuriuose yra bent vienas paieškos lauke įvestas paieškos žodis, reikia naudoti Būlio (loginį) operatorių OR. Loginis operatorius rašomas didžiosiomis raidėmis – kitu atveju Primo tai traktuoja kaip paprastą paieškos žodį.

Norint surasti išteklius, kuriuose būtų žodžiai lietuvių arba anglų, paieškos lauke įrašykite:


5 pav. Paprasta paieška su loginiu OR operatoriumi

Paieškos rezultatų siaurinimas atmetant paieškos žodžius

Paieškos rezultatai gali būtų tikslinami paieškos lauke su sąlyga NOT įrašant žodžius, pagal kuriuos ištekliai turi būti pašalinami iš paieškos rezultatų.

Norint surasti išteklius, kuriuose būtų žodžiai lietuvių, bet ne anglų, paieškos lauke įrašykite:


6 pav. Paprasta paieška su loginiu NOT operatoriumi

Loginiai paieškos operatoriai OR, AND, NOT gali būti kombinuojami. Tokios paieškos gali būti grupuojamos naudojant skliaustelius. Jei skliausteliai nėra naudojami, NOT operatorius turi būti naudojamas paskutinis. Pavyzdžiui: lietuvių AND anglų NOT rusų. Jei NOT operatorius reikia naudoti kitoje paieškos argumento vietoje, reikia naudoti skliaustelius. Pavyzdžiui: (lietuvių NOT rusų) AND anglų.

Neapibrėžtumo simbolių naudojimas paieškoje

Paieškos žodžių viduryje arba gale neapibrėžtumo simboliai ? ir *. Neapibrėžtumo simbolis įrašytas paieškos žodžio pradžioje bus ignoruojamas.

? – naudojamas paieškoje nurodyti vieną praleistą simbolį. Pavyzdžiui, ieškant pagal žodį wom?n, rasite woman, women, ir t. t.

* – naudojamas paieškoje nurodyti daugiau kaip vieną simbolį. Pavyzdžiui, įrašę cultur*, rasite culture, cultural ir culturally.

Paieškos argumentų grupavimas

Naudojant paieškoje daugiau kaip vieno tipo loginį operatorių, tikslinga skliausteliais nurodyti paieškos žodžių ir loginių operatorių apdorojimo eiliškumą.

Pavyzdžiui, norint ieškoti Šekspyro tragedijų arba sonetų, paieškos argumentą reikia rašyti kaip „Šekspyras AND (tragedija OR sonetas)“. Nenurodžius paieškos eiliškumo, Primo paiešką traktuos kaip „(Šekspyras AND tragedija) OR sonetas“ ir suras Šekspyro tragedijas ir bet kokius sonetus.

Paieška pasirinktame paieškos ištekliuje

Paieškos išteklius nurodo šaltinius (paieškos aibes), kuriuose Primo atliks paiešką. Paieškos ištekliaus nustatytoji reikšmė yra jūsų institucijos bibliotekos nurodytas pirmasis sąraše paieškos išteklius. Paprastai šį ištekių, kurio pavadinimas pavyzdyje „Visi bibliotekos ištekliai“, sudaro visi jūsų institucijos bibliotekos lokalūs (vietiniai) ir nutolę prenumeruojami ir(arba) laisvai prienami ištekliai. Pageidaujamą paieškos išteklių galima pasirinkti iš sąrašo paieškos juostoje aktyvuojamame meniu.


7 pav. Paieškos ištekliaus pasirinkimas

Paieška naudojant nutolusį išteklių

Nutolę prenumeruojami ir laisvai prienami ištekliai apima Ex Librio tvarkomus ir platinamus Primo Central indekso ir EBSCOhost indekso įrašus. Pagal nutylėjimą iš minėtų abiejų indeksų pateikiami tik rezultatai su pilno teksto prieiga. Pageidaujant matyti daugiau rezultatų iš Primo Central indekso (EBSCOhost indekse tokios galimybės nėra), reikia pasirinkti paieškos rezultatų tikslinimą „Rodyti daugiau paieškos rezultatų“:


8 pav. Rezulatų be pilno teksto failų pasirinkimas

Galima nustatyti, kad pagal nutylėjimą iš Primo Central indekso būtų pateikiami rezultatai ne tik su pilno teksto prieiga. Tokiu atveju iš karto veiktų funkcija „Rodyti daugiau paieškos rezultatų“, kurios atšaukti naudotojas negalėtų.

Paieškai taikomi ribojimai

Jei paieškos užklausoje bus viršyti žemiau išvardinti apribojimai naudotojui bus rodomas informacinis pranešimas ir pasiūlymai kaip pataisyti paieškos užklausą. Taikomi ribojimai:

■ Išplėstinė paieška

Naudojant išplėstinę paiešką, galima ieškoti pagal sudėtingesnes paieškos užklausas, naudoti atskiras paieškos eilutes apjungiant jas loginiais operatoriais.


9 pav. Išplėstinės paieškos sąsaja

Paieškos išteklius nurodomas bendras visoms paieškos eilutėms. Papildomi filtrai galioja bendrai visai paieškai.

Papildomai kiekvienai paieškos eilutei galima pasirinkti:

■ Paieška rodyklėse

Paieškai rodyklėse pasirinkite pagrindiniame meniu punktą „Paieška rodyklėse“. Tokia paieška leidžia lokaliuose bibliotekos (-ų) ištekliuose pagal autorių, pavadinimą arbą temą (dalyką) atrinkti pageidaujamus rezultatus pagal jų grupes. Tiesiog spragtelėkite ant rezultato, kad pamatytumėte su rezultatu susijusius įrašus.


10 pav. Paieškos rodyklėse sąsaja

■ Skaitytojo sritis

Kodėl reikia prisijungti?

Prisijungdami Virtualioje bibliotekoje savo prisijungimo vardu jūs galėsite:

Kaip prisijungti

 1. Pagrindiniame sąsajos meniu, ekrano viršuje, spragtelėkite mygtuką „Prisijungti“.
 2. Prisijungimo paslaugos lange įveskite savo, kaip bibliotekos skaitytojo, prisijungimo duomenis ir pasirinkite (jei reikia) savo instituciją.


11 pav. Prisijungimo funkcinis elementas pagrindiniame meniu


12 pav. Papildomas meniu su kalbos keitimo, skaitytojo bibliotekinės kortelės (skaitytojo paskyros) ir kitais pasirinkimais

Nepamirškite atsijungti

Norėdami išsaugoti asmeninių duomenų saugumą, nepamirškite atsijungti:

 1. pagrindiniame sąsajos meniu spragtelėkite ant matomų jūsų duomenų;
 2. spragtelėkite mygtuką „Atsijungti“;
 3. rekomenduojame uždaryti naršyklės langą.


13 pav. Papildomas prisijungusio naudotojo meniu

Mano bibliotekos kortelė / Skaitytojo paskyra

Naudodami funkciją „Mano bibliotekos kortelė“ („Mano paskyra“ kai kuriose institucinėse VB), galėsite pratęsti jums išduotų leidinių išdavimo terminus, atšaukti užsakymus, susipažinti su jums paliktomis bibliotekos darbuotojų žinutėmis, pasi-keisti asmeninius nustatymus, pavyzdžiui, nustatytąją sąsajos kalbą.

„Mano bibliotekos kortelė“ („Mano paskyra“) pasiekiama spragtelėjus pagrindinio sistemos meniu prisijungimo / naudotojo informacijos sritį ekrano dešiniajame viršutiniame kampe ir išplėstame meniu pasirenkant „Mano bibliotekos kortelė“ („Mano paskyra“).


14 pav. Prisijungusio naudotojo identifikacija pagrindiniame meniu

Prisijungę, „Mano bibliotekos kortelėje“ („Mano paskyroje“) rasite:


15 pav. Skaitytojo bibliotekos kortelė (matomi skaitytojui įrašyti pranešimai)

■ Adresyno naudojimas

Adresynas pasiekiamas pasirenkant lango viršuje smeigtuko mygtuką. Adresyną sudaro:


16 pav. Adresyno mygtukas

Įrašų išsaugojimas ir išsaugotų įrašų valdymas

Prisijungę naudotojai savo adresyne gali išsaugoti surastus įrašus, juos peržiūrėti, ištrinti, papildyti etiketėmis.

Norėdami išsaugoti įrašą:

 1. atlikite paiešką;
 2. paieškos rezultatuose spragtelėkite reikiamo įrašo išsaugojimo mygtuką „Išsaugoti“ (smeigtukas);
 3. išsaugoti įrašai bus pažymėti kitokiu mygtuku ir paryškintu fonu.


17 pav. Surasto įrašo išsaugojimo (prisegimo) mygtukas (smeigtukas)

Pašalinti išsaugotą įrašą galėsite paieškos rezultatuose arba „Adresynas > Išsaugoti įrašai“ pasirinkdami mygtuką „Atsegti“.


18 pav. Paieškos rezultatai su išskirtais išsaugotais įrašais, paryškintas išsaugoto įrašo pašalinimo (atsegimo) mygtukas

Etiketės įrašui pridėjimas

Pridėdami įrašams etiketes juos vėliau galėsite sugrupuoti į teminius įrašų sąrašus. Vienas įrašas gali turėti kelias etiketes.

Norėdami pridėti etiketę:

 1. atsidarykite savo išsaugotų įrašų sąrašą (spragtelėkite „Adresynas“ mygtuką lango viršuje ir pasirinkite „Išsaugoti įrašai“);
 2. pasirinkite pageidaujamą įrašą ir spragtelėkite mygtuką „Pridėti etiketes“;
 3. „Pridėti naują etiketę“ lauke įrašykite etiketės tekstą;
 4. paspauskite „Enter“ klavišą.


19 pav. Etiketės pridėjimo mygtukas detaliame įraše


20 pav. Etiketė detaliame įraše

Norėdami pašalinti etiketę:

 1. atsidarykite savo išsaugotų įrašų sąrašą (spragtelėkite „Adresynas“ mygtuką lango viršuje ir pasirinkite „Išsaugoti įrašai“);
 2. pasirinkite pageidaujamą įrašą ir spragtelėkite etikečių redagavimo mygtuką;
 3. spragtelėkite šalia reikiamos etiketės esantį mygtuką „X“.

Norėdami peržiūrėti išsaugotų įrašų grupę pagal etiketę:

 1. atsidarykite savo išsaugotų įrašų sąrašą (spragtelėkite „Adresynas“ mygtuką lango viršuje ir pasirinkite „Išsaugoti įrašai“);
 2. dešinėje „Etiketės“ skyriuje pasirinkite reikiamą etiketę.


21 pav. Naudotojo įrašytų etikečių peržiūros sąsaja


22 pav. Etikečių peržiūra su pasirinkta etikete

Išsaugotų įrašų rikiavimas:

 1. atsidarykite savo išsaugotų įrašų sąrašą (spragtelėkite „Adresynas“ mygtuką lango viršuje ir pasirinkite „Išsaugoti įrašai“);
 2. dešinėje pasirinkite pageidaujamą rikiavimo būdą: „Įkėlimo datą“ (išsaugojimo), „Antraštę“, „Autorių“.


23 pav. Išsaugotų įrašų rikiavimo būdai

Paieškų išsaugojimas ir išsaugotų paieškų valdymas

Prisijungę naudotojai gali išsaugoti paieškos užklausas, gauti el. paštu pranešimą, jei išsaugota pa-ieškos užklausa atranda daugiau rezultatų.

Paieškos užklausos išsaugojimas rezultatų sąraše:

 1. atlikite pageidaujamą paiešką;
 2. rezultatų viršuje pasirinkite mygtuką „Išsaugoti užklausą“.


24 pav. Užklausos išsaugojimas

Papildomai iš karto galėsite šiai išsaugotai užklausai įjungti pranešimų apie pasikeitimus funkciją.


25 pav. Pranešimų apie pasikeitimus išsaugotoje užklausoje įjungimas

Paieškos užklausos iš paieškų istorijos išsaugojimas:

 1. spragtelėkite „Adresynas“ mygtuką lango viršuje ir pasirinkite „Paieškų istorija“;
 2. prie pageidaujamos paieškos užklausos pasirinkite mygtuką „Išsaugoti šią paiešką“.


26 pav. Užklausos išsaugojimas iš paieškų istorijos

Išsaugotos paieškos užklausos pašalinimas:

 1. spragtelėkite „Adresynas“ mygtuką lango viršuje ir pasirinkite „Išsaugotos paieškos“;
 2. spragtelėkite pageidaujamos užklausos pašalinimo mygtuką „Atsegti šią paiešką“.


27 pav. Išsaugotų užklausų sąrašas, galimi veiksmai su išsaugotomis užklausomis

Kelių išsaugotos paieškų užklausų pašalinimas:

 1. spragtelėkite „Adresynas“ mygtuką lango viršuje ir pasirinkite „Išsaugotos paieškos“;
 2. pažymėkite paieškas, kurias norėsite pašalinti;
 3. spragtelėkite mygtuką „Atsegti pasirinktas paieškas“.


28 pav. Išsaugotų užklausų pašalinimas

Perspėjimų pranešimų nustatymas

Prisijungę Primo naudotojai gali užsisakyti, kad apie išsaugotos paieško rezultatų pasikeitimus jie būtų informuojami el. paštu. Įjungus pranešimus „Adresynas > Išsaugotos“, paieškos puslapyje bus galima įjungti / išjungti paieškos atsinaujinimo pranešimus arba pasikeisti el. pašto adresą, kuriuo bus siunčiami pranešimai.

Perspėjimų įjungimas:


29 pav. Pranešimų apie pasikeitimus išsaugotoje užklausoje užsakymas

 1. spragtelėkite „Adresynas“ mygtuką lango viršuje ir pasirinkite „Išsaugotos paieškos“;
 2. spragtelėkite mygtuką „Nustatyti perspėjimą šiai paieškai“ prie reikiamos paieškos;
 3. jei reikia, pasikeiskite el. pašto adresą, kuriuo bus siunčiami perspėjimai:
  1. perspėjimo pranešimų siuntimo informacinėje juostoje spragtelėkite nuorodą „Pasikeisti el. pašto adresą“;
  2. įrašykite reikiamą el. pašto adresą ir spragtelėkite „Saugoti“.


30 pav. El. pašto, kuriuo bus siunčiami pranešimai apie pasikeitimus išsaugotoje užklausoje, keitimas


31 pav. El. pašto adreso įrašymo forma

Dėmesio! Pakeitus el. pašto adresą į ne jūsų institucijos suteiktą, biblioteka negarantuos sėkmingo pranešimų pristatymo.

Perspėjimo išjungimas:

 1. spragtelėkite „Adresynas“ mygtuką lango viršuje ir pasirinkite „Išsaugotos paieškos“;
 2. paieškai, kuriai nustatytas perspėjimų siuntimas, pakartotinai spragtelėkite mygtuką „Nustatyti perspėjimą šiai paieškai“.


32 pav. Pranešimų atsisakymo mygtukas

RSS aktyvavimas

Gauti informaciją apie pasikeitimus išsaugotų paieškų rezultatuose prisijungę naudotojai gali ir naudodamiesi RSS paslauga.

RSS įjungimas išsaugotai paieškai:

 1. spragtelėkite „Adresynas“ mygtuką lango viršuje ir pasirinkite „Išsaugotos paieškos“;
 2. spragtelėkite mygtuką „Šiai paieškai nustatyti RSS“ prie reikiamos paieškos.

Dėmesio! Paslauga aktyvuosis tik jei jūsų naršyklė palaiko arba jūsų įrenginyje yra įdiegta RSS skaityklė.


33 pav. RSS paslaugos įjungimas

■ Paieškos rezultatai

Atlikus paiešką, naudotojui pateikiamas paieškos rezultatų sąrašas, kuriame pateikiama:


34 pav. Paieškos rezultatų sąrašas

Paieškos rezultatų suasmeninimas / individualizavimas

Paieškos „Primo Central“ šaltinyje reitingavimo suasmeninimas (individualizavimas) ypatingai naudingas paieškoms kai rezultatų yra labai daug ir jie yra iš įvairių mokslo sričių. Paieškos suasmeninimas (individualizavimas) neveikia kaip filtras ir nevykdo tolesnės atrankos pagal paieškos tikslinimo kriterijus rezultatuose. Šis pasirinkimas tiesiog suteikia susijusiems paieškos rezultatams didesnį atitikimo koeficientą, taip iškeldami juos į paieškos rezultatų pradžią.

Nors vartotojas matys filtrą visoms paieškoms, kai bus pasirinktos individualizuotos reitingavimo parinktys, ji taikoma tik paieškai „Primo Central“ ir neturės įtakos paieškoms bibliotekų kataloguose, kituose lokaliuose ištekliuose ir kituose nuotoliniuose ištekliuose („MetaLib“), EBSCO ir „WorldCat“.


35 pav. Paieškos duomenų bazėse rezultatų sąrašas

Spragtelėkite „Suasmeninti“ („Individualizuoti“) ir pasirinkite iki penkių jus dominančių mokslo sričių.


36 pav. Mokslo sričių paieškos suasmeninimui sąrašas

Atlikus paiešką, paieškos srityje, kurioje yra rezultatai iš Primo Central indekso, matysite infor-maciją apie suasmenintus paieškos rezultatus, galėsite atsirinkti naujesnius įrašus („Teikti pirmenybę naujesniems“), pakeisti pasirinktas mokslo sritis („Keisti pasirinkimus“).


37 pav. Paieškos rezultatai atrinkti pagal pasiriktas mokslo sritis. Rodomos pasirinktos mokslo sritys

■ Paieškos rezultatų tikslinimas

Paieškos rezultatų tikslinimas – paieškos rezultatų atrinkimas pagal iš anksto numatytas atrinkimo grupes. Atrinkimo meniu rasite ekrano šone (kairiajame arba dešiniajame). Kiekvienas atrankos kriterijus gali būti pasirinktas ir pagal TAIP (įtraukti tik rezultatus su tokiu požymiu), ir pagal NE (neįtraukti rezultatų su tokiu požymiu) sąlygas.


38 pav. Paieškos tikslinimo filtrų sąlygos

Nurodykite kokio tipo atrinkimą filtrui taikysite (nurodoma dešinėje) ir filtro kairėje pažymėkite filtro aktyvavimo lauką. Filtras deaktyvuojamas spragtelėjimu laukelio kairėje.

Pasirinkę visus filtrus – juos aktyvuokite paspausdami mygtuką „Taikyti filtrus“ filtrų apačioje.


39 pav. Pasirinktų paieškos tikslinimo filtrų aktyvavimas

Pastovūs filtrai

Atliekant daug paieškų, kai rezultatus pageidaujama atrinkti pagal tuos pačius paieškos filtrus, galima aktyvuotus filtrus paskelbti galiojančiais visai darbo sesijai.

Aktyvavimas atliekamas aktyvių filtrų skyrelyje spragtelėkite reikiamo filtro užrakinimo mygtuką.


40 pav. Aktyvūs paieškos tikslinimo filtrai

Filtro pastovumas išjungiamas ištrinant filtrą arba spragtelint filtro atrakinimo mygtuką.


41 pav. Paieškos filtro pastovumo atjungimas

■ Paieškos rezultatų žymėjimas

Žymės yra žodžiai arba trumpos frazės, kurias naudotojai prideda prie surastų leidinių įrašų tam, kad galėtų lengviau juos prisiminti ar identifikuoti. Žymės yra bendros visiems Primo naudotojams, todėl kiekvienas naudotojas matys visų kitų naudotojų parašytas žymes, galės pagal jas atsirikti pažymėtus leidinių įrašus.

Žymių peržiūrėjimui, paieškai žymėse naudojamas žymių puslapis pasiekiamas iš pagrindinio meniu.


42 pav. Žymių sąsaja

Šiame puslapyje naudotojai matys populiariausias žymės, naujausias žymės, savo parašytas žymės, kiek leidinių turi kokią matomą žymę, atlikti paiešką žymėse.

Spragtelėjus ant žymės, rezultatas bus pateiktas kaip atlikus paiešką „Išplėstinėje paieškoje“, ir naudotojas galės toliau pasipildyti paiešką ar naudotis paieškos filtrais.

Dėmesio! Kadangi žymės yra bendros visiems Primo naudotojams, pasirinkus kai kurias žymes, rezultatų sąrašo galite ir nematyti.

Žymės pridėjimas

Pridėti žymes gali tik prisijungę naudotojai. Žymės pridedamos atliekant šiuos veiksmus:


43 pav. Žymės pridėjimo nuoroda

Žymės pašalinimas

Naudotojai gali pašalinti tik savo įrašytas žymes. Žymės pašalinamos atliekant šiuos veiksmus:


44 pav. Naudotojo įrašytos žymės


45 pav. Naudotojo žymė leidinio įraše

■ Detalus įrašas

Paieškos rezultatų sąraše pasirinkus pageidaujamą leidinio įrašą, naudotojui atidaromas detalaus įrašo langas. Naudotojas gali arba slinkti ekraną, arba, naudodamasis kairėje pusėje esančiu meniu, pereiti į reikiamą detalaus įrašo sekciją.


46 pav. Detalus leidinio įrašas

Detalus leidinio įrašas pateikiamas tokiomis sekcijomis:

■ Leidinio užsakymas

Užsakyti leidinius gali tik prisijungę naudotojai. Leidinys užsakomas atliekant šiuos veiksmus:


47 pav. Užsakomo leidinio išdavimo vietos


48 pav. Užsakomo leidinio egzemplioriai pasirinktoje išdavimo vietoje


49 pav. Užsakymo patvirtinimas

Leidinio užsakymas atšaukiamas atliekant šiuos veiksmus:


50 pav. Užsakymų sąrašas


51 pav. Užsakymo atšaukimo patvirtinimas

Dėmesio! Ne visų bibliotekų vidaus taisyklės leidžia atšaukti užsakymus.