Sveiki atvykę į Primo pagalbą
Primo pagalboje rasite šias temas:
Paprasta paieška
Ieškoti LVP(Primo) sistemoje labai lengva. Tiesiog įveskite vieną ar kelis žodžius ir spragtelėkite mygtuką Paieška.
*Jei žodžiai ar frazės neatskirti loginiais operatoriais OR ar NOT, sistema ieškos visų įvestų žodžių.
Jei Jūs esate susipažinęs su LVB paprasta paieška, Jūs galbūt norėsite plačiau pasinaudoti Paieškos skydeliu ar Detalios paieškos funkcija. Šios abi parinktys turi eilę funkcijų, kurios leidžia ieškoti tiksliau ir gauti naudingesnę informaciją.
Kaip išnaudoti visas paieškos galimybes?
Papildomos paieškos galimybės:
*
*
*
*
*
*
Ieškoti frazės
Ieškomą frazę rašykite kabutėse. Paieškoje galite kombinuoti žodžių ir frazių paiešką.
*Jei frazė neišskirta kabutėmis, bus surasti ištekliai, kuriuose yra atskiri frazės žodžiai, neatsižvelgiant, ar šie žodžiai išdėstyti užklausoje nurodyta tvarka.
Pavyzdžiui, norint ieškoti paslaugų vadyba kaip frazės, paieškos lauke įrašykite:
Ieškoti bet kurių nurodytų žodžių ar frazių
Jūs galite ieškoti išteklių, kuriuose yra bent vienas iš Jūsų lauke Paieška nurodytų žodžių ar frazių. Tam tarp žodžių ar frazių įrašykite loginį operatorių OR.
*Jei Jūs ieškomų žodžių ar frazių neatskirsite žodžiais OR ar NOT, sistema supras, kad Jūs ieškote visų nurodytų žodžių ar frazių.
Pavyzdžiui, norint ieškoti išteklių su žodžiu lietuvių ar žodžiu anglų, paieškos lauke įrašykite:
*Ieškodami frazių loginius operatorius (AND, OR, NOT) turite rašyti didžiosiomis raidėmis. Kitu atveju sistema supras, kad tai yra užklausos dalis.
Neįtraukti žodžių ar frazių
Jūs galite neįtraukti į paiešką išteklių su tam tikrais žodžiais ar frazėmis. Tam įrašykite NOT ir žodį arba frazę, kurių ieškoti nenorite.
*Jei Jūs ieškomų žodžių ar frazių neatskirsite žodžiais OR ar NOT, sistema supras, kad Jūs ieškote visų nurodytų žodžių ar frazių.
Pavyzdžiui, norint ieškoti išteklių su žodžiu lietuvių ir neįtraukti į paiešką išteklių su žodžiu anglų, paieškos lauke įrašykite:
Ieškoti naudojant pakaitos simbolius
Paieškoje galite naudoti tokius pakaitos simbolius:
*
?Simbolį ? galite įrašyti bet kurioje žodžio vietoje. Pavyzdžiui, įrašę wom?n rasite woman, women, ir t.t.
*
*Simbolį * galite įrašyti, kai praleidžiate daugiau nei vieną raidę. Pavyzdžiui, įrašę cultur* rasite culture, cultural ir culturally.
Grupuoti terminus užklausoje
Grupuoti terminus galite naudodami skliaustus. Pavyzdžiui, norint ieškoti Šekspyras ir arba tragedija ar sonetai, lauke Paieška įrašykite:
Paieškos srities pasirinkimas
Paieškos sritis padeda Jums nustatyti, kur tikslinga ieškoti. Paieškos sritis yra nustatyta iš anksto pagal Jūsų prisijungimo vardą bei institucijos nustatytus kriterijus ir paprastai atitinka Jūsų studijų kryptį.  Tačiau Jūs galite pakeisti paieškos sritį, nustatydami norimas reikšmes lauko Paieška parinktyse.
Duomenų bazių sritis leidžia Jums ieškoti nutolusiose duomenų bazėse, kurias Jūs pasirinkote naudodamiesi Rasti duomenų bazes funkcija. Daugiau informacijos pateikta skyrelyje Duomenų bazių pasirinkimas.
Jūsų erdvė
Šioje dalyje rasite informaciją:
*
*
*
*
Kaip prisijungti?
Prisijunti prie LVB (Primo) Jūs galite tuo pačiu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu kaip ir prie bibliotekos katalogo, pvz., 0 ir asmens kodas, studento pažymėjimo numeris, tabelio numeris, skaitytojo pažymėjimo numeris.
KTU studentai ir darbuotojai jungiasi KTU vieningos registracijos sistemos vartotoju ir slaptažodžiu (registracijos forma).
Kodėl turėtumėte prisijungti?
Prisijungę prie LVB (Primo), Jūs galite atlikti sekančius veiksmus:
*
Pasirinkti šios ir būsimų sesijų nustatymus. Jūs galite pasirinkti nustatymus taip, kaip Jums patogiausia ieškoti, ir išsaugoti ateičiai.
*
Patalpinti į savo e. lentyną gautus paieškos rezultatus ir pateiktas užklausas. Jūs galite išsaugoti išteklius iš paieškos rezultatų sąrašo savo krepšelyje ir galite išsaugoti ateičiai atliktas užklausas.
*
Nustatyti automatinį naujienų siuntimą e. paštu. Jūs galite nustatyti, kad užklausa būtų paleidžiama automatiškai ir Jums būtų siunčiamas pranešimas e. paštu, jei paieška randa naujus išteklius, atitinkančius Jūsų nustatytus kriterijus. 
*
Ieškoti institucijos prenumeruojamuose ištekliuose (duomenų bazėse). Institucija prenumeruoja savo vartotojams tam tikrus licencijuotus informacijos išteklius (duomenų bazes). Prisijungę prie sistemos, Jūs galite ieškoti ir gauti informaciją iš šių papildomų išteklių. 
*
Naudotis bibliotekos paslaugomis. Jūs galite pasinaudoti bibliotekos teikiamomis paslaugomis, pavyzdžiui, užsisakyti išteklius arba atšaukti jų užsakymą.
*
Priskirti žymes paieškos rezultatams ir komentuoti išteklius. Jūs galite priskirti ištekliams žodžius ar frazes, kurie padėtų Jums vėliau atpažinti ir tvarkyti išteklius. Kadangi žymės yra viešos, kiti vartotojai gali matyti Jūsų žymes ir jas naudoti. Be to, Jūs galite komentuoti išteklius ir pasidalinti savo nuomone su kitais vartotojais.
Kodėl turėtumėte atsijungti?
Atsijungę iš sistemos, apsaugosite paieškos, nustatymų privatumą, o e. lentyną - nuo išgadinimo.
Mano paskyra
Mano paskyra leidžia matyti Jūsų bibliotekos kortelę ir pasinaudoti bibliotekos paslaugomis, tokiomis kaip leidinio pratęsimas ar užsakymo atšaukimas. Taip pat, leidžia padaryti asmeninius LVB (Primo) nustatymus. Norėdami įeiti į Mano paskyra sritį, spauskite nuorodą Mano paskyra, esančią puslapio viršuje.
Asmeniniai nustatymai
Naudojant puslapį Asmeniniai nustatymai, Jūs galite patogiai prisitaikyti LVB(Primo) sąsają. Pavyzdžiui, galite nusirodyti sąsajos kalbą, rezultatų skaičių puslapyje, įrašyti savo e. pašto adresą, mobilaus telefono numerį. Asmeninius nustatymus galite padaryti pasirinkus Asmeniniai nustatymai kairėje Mano paskyros lango pusėje.
*Norėdami išsaugoti nustatymus ateičiai, turite būti prisijungęs prie sistemos.
Naudojimasis e. lentyna
E. lentynoje Jūs galite saugoti ir tvarkyti leidinius, rastus dirbant su LVB. Įeiti į e. lentyną galite paspaudę nuorodą E. lentyna puslapio viršuje.
Šioje dalyje rasite informaciją apie:
*
*
*
*
*
Leidinių išsaugojimas e. lentynoje
Paieškos rezultatuose pažymėkite norimą leidinį žvaigždute. Žvaigždutė taps aktyvi ir pažymėti leidiniai bus patalpinti į Krepšelio katalogą e. lentynoje.
*Norėdami išsaugoti pasirinktus paieškos rezultatus savo e. lentynoje, Jūs turite būti prisijungęs prie sistemos.
Leidinių pašalinimas iš e. lentynos
Norėdami pašalinti leidinį ir visas jo kopijas iš katalogų e. lentynoje, paieškos rezultatuose paspauskite šalia leidinio esančią pažymėtą Žvaigždutę.
Jeigu nenorite pašalinti visų leidinio kopijų iš e. lentynos, turite pašalinti kiekvieną kopiją tiesiai e. lentynoje. Daugiau informacijos apie leidinių pašalinimą iš e. lentynos rasite Leidinių valdymo skyrelyje.
Išsaugotų leidinių peržiūra e. lentynoje
Norėdami peržiūrėti išsaugotus leidinius e. lentynoje pasirinkite katalogą Krepšelis arba kitus jo pakatalogius. Leidinių sąraše paspauskite ant leidinio kurį norite peržiūrėti.
Katalogų valdymas
E. lentynoje galite atlikti šiuos veiksmus, susijusius su katalogais:
Aprašymas
Leidinių valdymas
E. lentynoje galite atlikti sekančius veiksmus, susijusius su leidiniais:
Veiksmai su leidiniais
Mygtukas
Aprašymas
Duomenų bazių paieškos naudojimas
Duomenų bazių paieškos funkcija leidžia Jums ieškoti nutolusių duomenų bazių ir įtraukti jas į LVB (Primo) paiešką. 
Norėdami įeiti į Duomenų bazių paieškos sritį, spauskite Rasti duomenų bazėse nuorodą, esančią kiekvieno puslapio viršuje ir dešinėje Išplėstinės paieškos lango pusėje.
Duomenų bazių paieškos langas
Šiame lange galite atlikti sekančius veiksmus:
*
*
*
*
Duomenų bazių paieška
Kortelėje Visos duomenų bazės pateiktos visos duomenų bazės, kurias Jūsų institucija užsiprenumeravo. Jei norite ieškoti tam tikros duomenų bazės, užpildykite paieškos laukelius ir spauskite mygtuką Rasti duomenų bazes. Norėdami peržiūrėti rezultatus pasirinkite kortelę Duomenų bazės rezultatai.
Kaip pasirinkti duomenų bazes Primo paieškai, skaitykite skyrelyje Duomenų bazių pasirinkimas.
Duomenų bazių pasirinkimas
Jūs galite pasirinkti duomenų bazes kortelėse Visos duomenų bazės arba Duomenų bazių rezultatai (jeigu jau atlikote paiešką). Duomenų bazėse, kurios yra pažymėtos kaip uždraustos, paieška neatliekama, tačiau į jas gali patekti tiesiogiai.
*Kai kurie apribojimai gali būti susiję su autorizacija, todėl rekomenduojame prisijungti.
Šalia duomenų bazės esančiame laukelyje pažymėkite duomenų bazes, kuriose norite atlikti paiešką. Pažymėtos duomenų bazės patenka į sąrašą kortelėje Pažymėtos duomenų bazės.
Kai pažymėsite visas Jums reikalingas duomenų bazes, spauskite mygtuką Pažymėta ir Pažymėtų duomenų bazių sąrašas bus papildytas. Jūs galėsite pasirinkti šį išteklių paieškai pažymėtose duomenų bazėse.
Duomenų bazių paieškos rezultatų peržiūra
Duomenų bazių rezultatų kortelėje yra visų duomenų bazių sąrašas, kurios atitinka kriterijus, kuriuos nurodėte duomenų bazių paieškoje (žiūrėkite Duomenų bazių paieška
Pažymėtų duomenų bazių peržiūra
Pažymėtų duomenų bazių kortelėje yra duomenų bazių sąrašas, kurias Jūs pažymėjote kortelėse Visos duomenų bazės arba Duomenų bazių rezultatai.
Paieškos rezultatų suvestinė
Paieškos rezultatų suvestinėje yra pateikiami leidiniai, kurie atitinka Jūsų paieškos užklausą. Suvestinėje pateikiama sekanti informacija apie leidinį:
*
Ištekliaus tipas - leidinio formatas, pavyzdžiui, knyga, straipsnis, žurnalas ir t.t.
*
Antraštė – priklausomai nuo institucijos nustatymų, paspaudus antraštę rodoma leidinio informacija arba išteklius internete. 
*
*
Rezultatų suvestinė
Jei norite matyti daugiau informacijos apie leidinį, galite pasirinkti sekančias korteles:
*
*
*
*
*
*
*
Išteklius internete
Kortelėje galite peržiūrėti leidinį internete. Jeigu leidinys turi kelis įrašus, spauskite nuorodą Atidaryti naujame lange. Išteklių internete matysite naujame lange.
Išteklius internete
Užsakyti
Kortelėje Užsakyti Jūs galite užsisakyti leidinį (pavyzdžiui, knygą ar CD) savo institucijoje. Priklausomai nuo institucijos, užsisakyti leidinį galite tiesiai per LVB (Primo) arba būsite nukreipiami į institucijos sistemą. Norėdami užsisakyti leidinį, turite būti prisijungęs prie LVB (Primo).
Vietos
Kortelėje Vietos matysite sąrašą institucijų, kurios turi šį leidinį. Norėdami daugiau informacijos apie vietas, kurios turi leidinį, spauskite vietos nuorodą arba Pliuso ženklą. 
Detaliau
Kortelėje Detaliau matysite leidinio detalų įrašą ir papildomas nuorodas.
Kortelės Detaliau pavyzdys
Apžvalgos ir žymės
Kortelėje Apžvalgos ir žymės Jūs galite pridėti, pašalinti ar atnaujinti leidinio apžvalgas ir žymes.
Kortelės Apžvalgos ir žymės pavyzdys
Rekomendacijos
Kortelėje Rekomendacijos pateikiami papildomi leidiniai, kurie susiję su paieškomis, kurias atliko kiti vartotojai, taip pat žiūrėję ir šį leidinį.
Kitos paslaugos
Kortelėje Kitos paslaugos pateikiamos papildomos nuorodos SFX nuorodos.
Kortelės Kitos paslaugos pavyzdys
Užklausų, įspėjimų ir RSS naudojimas
Šioje dalyje rasite informaciją apie:
*
*
*
Kas yra užklausa?
Užklausa yra žodis ar frazė kurią nurodote paieškos eilutėje norėdami gauti informaciją. Su užklausomis galite atlikti šiuos veiksmus:
*
Matyti esamosios sesijos užklausas ir rezultatus.
*
Išsaugoti esamos sesijos užklausą, norint ją panaudoti ateityje.
*
Aktyvuoti įspėjimus išsaugotoms užklausoms, kurie pasileidžia automatiškai nustatytu laiku ir pateikia atnaujintus Jūsų užklausos rezultatus.
*
Aktyvuoti RSS, norint gauti Jūsų užklausų atnaujinimus. Daugiau informacijos skyrelyje RSS aktyvavimas.
Užklausų peržiūra ir išsaugojimas
Jei esate prisijungęs, galite išsaugoti užklausą paspaudus nuorodą Išsaugoti užklausą, kuri yra puslapio apačioje kairėje lango pusėje. Išsaugotas ir einamosios sesijos užklausas galite rasti įėjus į e. lentyną ir pasirinkus skirsnį Užklausos. 
Užklausos
Šioje dalyje yra sekantys katalogai:
*
Užklausos – tai yra užklausų sąrašas, kurias vykdėte esamos sesijos metu.
*
Išsaugoti užklausos ir įspėjimai – šiame kataloge yra visos išsaugotos užklausos ir įspėjimai. 
*Jeigu esate neprisijungęs, matomos tik esamos sesijos užklausos.
Galite paleisti išsagotą užklausą patys arba galite nustatyti įspėjimą, kuris pasileidžia automatiškai nustatytu laiku ir siunčia Jums naujus rezultatus e. paštu.
Kas yra įspėjimas?
Įspėjimas yra procesas, kuris automatiškai paleidžia užklausą nustatytu laiku ir atsiunčia naujus rezultatus e. paštu.
Įspėjimų peržiūra ir aktyvavimas
Norėdami peržiūrėti įsėjimų sąrašą, pasirinkite meniu Išsaugotos užklausos ir įspėjimai. Norėdami sukurti įspėjimą išsaugotai užklausai, spauskite Atnaujinti ir atsidariusiame langelyje pasirinkite įspėjimo nustatymus.
RSS aktyvavimas
RSS yra populiarus būdas gauti informaciją iš interneto puslapių. Pavyzdžiui, naudojant RSS,  naujienų puslapis gali automatiškai persiųsti naujus straipsnius užsiprenumeravusiems nariams.
LVB (Primo) protale yra naudojama informuoti apie naujus leidinius rastus pagal užklausą. RSS gali būti aktyvuota rezultatų sąraše arba kataloge Išsaugotos užklausos ir įspėjimai. RSS prenumeratai reikalinga RSS skaitytuvas instaliuotas Jūsų kompiuteryje. 
Jei Jūsų naršyklė palaiko RSS, paspauskite RSS mygtuką. Atsidarys langas, kuriame galėsite užsisakyti RSS naujienas. Sekite instrukcijas.
Jeigu naršyklė nepalaiko RSS, spauskite dešinį pelės klavišą ant RSS mygtuko, nukopijuokite URL ir įkelkite jį į RSS skaitytuvą.
Žymės
Šioje dalyje rasite šią informaciją:
*
*
*
Kas yra žymės?
Žymės yra žodžiai ar frazės, kuriuos galite priskirti leidiniui, norint lengviau juos organizuoti ir atsiminti. Žymes mato ir kiti skaitytojai, taip pat Jūs galite matyti kitų skaitytojų pridėtas žymes. Galite pridėti žymių leidiniui tiek kiek norite.  
Leidiniui pridėtos žymės gali būti rodomos kaip:
*
Debesis – tai abėcėlinis žymių sąrašas, kuriame žymės teksto dydis parodo žymės populiarumą, t.y., leidinių skaičius, kuriam Jūs ar kiti vartotojai pridėjo šią žymę.
*
Sąrašas – tai žymių sąrašas, kuriame žymės surikiuotos pagal populiarumą. Populiariausios žymės yra sąrašo viršuje. Leidinių skaičius, kuriems pridėta ši žymė, pateikiamas skliausteliuose. 
Spustelėkite ant žymės, norėdami rasti visus leidinius, kuriems pridėta ši žymė. Žymių langelyje Jūs galite:
*
Peržiūrėti visas leidiniui pridėtas žymes
*
Pridėti ir pašalinti žymes
*
Ieškoti visų leidinių, kuriems buvo pridėta viena iš to leidinio žymių
Kaip pridėti naują žymę?
Žymės, kurias matote yra surikiuotos pagal populiarumą. Populiariausia žymė yra sąrašo viršuje. Galite matyti tiek savo žymes, tiek kitų skaitytojų leidiniui pridėtas žymes.
Prieš dedant žymę paklauskite savęs: "Kokia žymė ar žodis padės atsiminti šį puslapį po kelių mėnesių?". Tai padės Jums pridėti žymę leidiniui.
*Trinkite žymes tik tuo atveju, jei norite jas visiškai pašalinti nuo leidinio.
Galite atlikti sekančius veiksmus:
*
Pridėti egzistuojančią žymę leidiniui. Uždėkite varnelę šalia žymės, kurią norite priskirti leidiniui arba įveskite žymės vardą Pridėti arba pašalinti žymę šiam įrašui skirtoje eilutėje. Galite pridėti žymių leidiniui tiek kiek norite. Jeigu žymes rašote  Pridėti arba pašalinti žymę šiam įrašui skirtoje eilutėje, atskirkite jas kableliu.
*
Pridėti naują žymę leidiniui. Įveskite žymės vardą Pridėti arba pašalinti žymę šiam įrašui skirtoje eilutėje.
*Žymės gali būti sudarytos iš raidžių, skaičių, brūkšnelių ir apostrofų. Žymėse negali būti specialių simbolių. Žymės negali būti ilgesnės nei 35 simboliai (įskaitant tarpus).
*
Pašalinti žymę. Žymę galite pašalinti ištrynus ją Pridėti arba pašalinti žymę šiam įrašui skirtoje eilutėje arba žymių sąraše nuėmus šalia žymės esančią varnelę.
Kaip ieškoti žymės?
Žymių sąrašą galite matyti Žymių puslapyje, kuriame jos surūšiuotos pagal naujumą arba populiarumą. Populiariausios žymės gali būti pateiktos sąrašu arba debesiu. 
Žymių galite ieškoti įvedant žymės vardą Ieškoti žymės paieškos eilutėje ir paspaudus mygtuką Eiti.